Посрещаме трудностите СМЕЛО,
а успехите – с идеята, че МОЖЕМ ОЩЕ!


Външно оценяване

Можете да се запознаете със заповедта на министъра на образованието и науката за оценяване от указания линк

Седмично разписание Информация учебна дейност Училищни документи