Посрещаме трудностите СМЕЛО,
а успехите – с идеята, че МОЖЕМ ОЩЕ!


Проекти

Дейности по проект "Подкрепа за успех" по групи за периода м. юни - м. септември 2019 г.

Седмично разписание Информация учебна дейност Училищни документи