Посрещаме трудностите СМЕЛО,
а успехите – с идеята, че МОЖЕМ ОЩЕ!

Проект по ЦОИДУЕМ

В клуб “Местните занаяти – история и бъдеще” по проект ЦОИДУЕМ учениците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Драгоево с общи усилия изработиха чудесни Коледни украшения.

В клуб “Местните занаяти - история и бъдеще” по проект на ЦОИДУЕМ “Нека го направим заедно – да се забавляваме и учим” учениците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Драгоево се запознаха с различните български традиционни носии и заедно нарисуваха прекрасни картини.

На 13.11.2021 г. дейността си стартира клуб "Местните занаяти - история и бъдеще", а на 14.11.2021 г. клуб "Изследовател". Те са финансирани от проект на ЦОИДУЕМ - "Нека го напрарвим заедно - да се забавляваме и учим". Проектът е насочен към образователна интеграция на ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграция в образователната система.

Седмично разписание Информация учебна дейност Училищни документи